64222.com-www.64222.com-澳门新葡亰官网

www.64222.comChinese Canoe Association

当前位置: > 64222.com > 协会公告 -> 正文

2005年64222.com春季冠军赛竞赛日程表

2005-04-01 12:23 ?? ?

    根据各单位的报名艇数和64222.com竞赛特点和规律,现公布春季冠军赛的竞赛日程。请各单位根据一下竞赛日程做好参赛准备。具体分组将在裁判领队联系会上抽签决定。

4月2日: 男子/女子200米预赛/半决赛/决赛

序号

项目

比赛距离

赛次

组数

开始时间

结束时间

备注

1-21

MK1

200

预赛

21

8:00

9:05

间隔3

22-35

WK1

200

预赛

14

9:10

10:00

间隔3

36-50

MC1

200

预赛

15

10: 05

10:50

间隔3

 

 

 

 

 

 

 

 

51-71

MK1

200

半决赛

21

11:30

12:35

间隔3

72-85

WK1

200

半决赛

14

12:40

13:30

间隔3

86-100

MC1

200

半决赛

15

13:35

14:20

间隔3

 

 

 

 

 

 

 

 

101-121

MK1

200

决赛A-R

21

15:00

16:05

间隔3

122-135

WK1

200

决赛A-N

14

16:10

16:55

间隔3

136-150

MC1

200

决赛A-O

15

17:00

17:45

间隔3

 

4月3日:男子/女子500预赛/半决赛/决赛

序号

项目

相关资讯